Λευκό φίλτρο με ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα
Διπλό φίλτρο απευθείας ροής με ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα
Ανοξείδωτο φίλτρο με ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα
Οικιακό φίλτρο νερού για τα άλατα
Φίλτρο στερεών & αποχλωρίωσης κεντρικής παροχής

Δωρεάν εγκατάσταση & Service πανελλαδικά

Προϊόντα