Φίλτρο λευκό άνω πάγκου

Φίλτρο με συμπαγή ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα  0.3 mic (15.000L).

Η συσκευή έχει ιδιαίτερα κομψό σχεδιασμό σε γυαλιστερό λευκό χρώμα

Το φίλτρο έχει ειδική ομοιομορφία κατασκευής ώστε να μην μειώνεται η ροή κατά το φιλτράρισμα και επομένως δεν «μπουκώνει».

Το φίλτρο έχει τη δυνατότητα να  αφαιρεί αποτελεσματικά:

>99,99% Αιωρούμενα σωματίδια, άμμο, σκουριά, ίνες αμιάντου, θολότητα.

>99% Χλώριο – Δυσάρεστη γεύση και οσμή.

>97% Φυτοφάρμακα – Ζιζανιοκτόνα – Εντομοκτόνα.

>99,99% Μικροοργανισμοί – Κύστες – Παράσιτα.

√ Οργανικές χημικές ενώσεις – Βενζόλιο – Ατραζίνη – Ολικός οργανικός άνθρακας (Toc).

√ Τριαλογονομεθάνια (ΤΗΜs) – Χλωροφόρμιο Βρωμοφόρμιο Διβρωμοχλωρομεθάνιο.

√  Βαρέα μέταλα (Μόλυβδος – Χαλκός – Κάδμιο -Θείο)

√ Πτητικές οργανικές ενώσεις ( VOC’s).

Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία.

Αντικατάσταση ανταλλακτικού φίλτρου κάθε 12 μήνες.